Angličtina Bradley
 Angličtina Bradley, kurzy pro děti a dospělé

ANGLICKÁ ŠKOLKA (´English Playground´)

Během výuky dětí měníme aktivity cca každých 10 - 15 minut a používáme audio-vizuální pomůcky (plakáty, obrázky, nahrávky atd.). Zároveň klademe důraz na komunikaci a cílené opakování jazyka (formou her a zábavných aktivit). To zajišťuje, že soustředěnost dětí neupadá. Využíváme interaktivní a prožitkové učení založené na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře. Aktivity jsou samozřejmě také uzpůsobeny věku a dovednostem dítěte. Uplatňujeme často aktivity, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty. Všechny aktivity jsou v angličtině za pomoci české lektorky. Tématické měsíční bloky umožňují bezproblémové zapojení nových zájemců v průběhu celého roku.

Nabízíme:NÁŠ DEN v ´Playgroup´- stručně
Program je založen na principu vzdělávacích témat (např. barvy, rodina, zvířata podzim, hračky, přátelé, Vánoce, město apod.), na která se váže většina aktivit a her.

Základní činnosti dne, které se mohou různě kombinovat a prolínat (podle kurzu i se svačinou a obědem):

Přivítaní (Welcome, Show and Tell)
Děti v kroužku společně zahájí den//kurz povídáním o předchozím dni a o svých zážitcích. Z počátku dvojjazyčně, postupně anglicky.

Výuka (Main teaching) – dopoledne/odpoledne
Děti se seznámí s tématem dne (např. rodina). Pomocí názorných pomůcek se naučí nová slovíčka a jazykové vazby, které si dále budou procvičovat během dalších činností a v různých kontextech - s rodilým mluvčím, zpočátku za přítomnosti české učitelky.

Hudební část (Music)
Zpívání anglických písniček, říkanky, doprovodné pohybové aktivity.

Vyprávění příběhů (Story telling, Role-play)
Děti se seznamují s anglickými pohádkami a příběhy a postupně je vyprávějí a hrají.

Výtvarné hrátky (Art)
Výtvarná práce s nejrůznějšími materiály, rozvíjení kreativity a představivosti dětí- instrukce v angličtině za pomoci české lektory.

Aktivity venku (outdoor activities)
I pohybové a jiné aktivity na zahradě probíhají v angličtině a směřující k osvojení slovní zásoby.


V případě zájmu či více informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat:
• na telefonním čísle: 739 659 943
• na e-mailové adrese: info@anglictina-bradley.cz

Angličtina Bradley
© 2o1o Radek Kraus | XHTML 1.o Strict | CSS 2.1 | www.krausik.cz